TELESHOPING

Video na podporu predaja prostredníctvom teleshopingu. Zapezpečené boli tri verzie videa – slovenská, česká a maďarská.