PRODUKTOVÉ VIDEO

Podpora produktov či služieb vo forme videa je veľmi účinná forma propagácie. V krátkosti môžete poukázať na zaujímavé, alebo výnimočné vlastnosti. My realizujeme produktové video od samotného základu – kreslenie modelov, cez animácie po reálny rendering. Podľa potreby vytvoríme jazykové mutácie a render v požadovaných parametroch. Zabezpečíme aj kompletnú výrobu kampane na kľúč – video, webové bannery, fotografie…

Back to top