PREZENTÁCIE

Prezentácia prostredníctvom videa je najúčinnejšia. Písané slovo a fotografia dnes už nestačí. Divákovi možno veľmi rýchlo sprostredkovať informácie, no najmä emócie. Tie sú dôležité napríklad pri promo videách, ktoré navodzujú atmosféru a lákajú či už na podujatie, alebo napríklad na pobyt do hotela.

Back to top